Styrelsen

Styrelsen vald på årsmötet 2023-03-27

Andrée Winding, ordförande

Joachim Ling, vice ordförande

Maria Sandqvist, sekreterare

Jonas Qarlsson, Kassör

Tomas Wettefors, ledamot

Sandy Ling, ledamot

Sofie Björklund, ledamot

Lovisa Klintenberg, suppleant