Kontakt

mariehomssamhallsforening@outlook.com

Ordförande Andrée Winding 070 309 92 09

Postadress:
Marieholms samhällsförening
C/O Jonas Qarlsson
Skarköpsvägen 12
335 94 Marieholmsbruk